E-learning

Az internet a gyors és naprakész információszerzés, a hatékony kapcsolatteremtés és a tartalmas szórakozás mellett a tanulásnak is kiváló közege. Az interneten rengeteg oktató jellegűés ismeretterjesztő oldal található, de bővelkedik az online tananyagokban is. Az interneten keresztüli tanulást/oktatást összefoglaló néven e-learningnek nevezzük.

Az e-learning internet alapú oktatást jelent, vagyis egy olyan tudásközvetítő folyamatot, amely túlnyomórészt internetes eszközökön keresztül, és azok segítségével zajlik. A tanulási folyamat a tanár személyes jelenlétére már csak kis mértékben alapoz, ami alapesetben azt jelenti, hogy a tanítást a tananyag végzi. A sokat hangoztatott élethosszig tartó tanulás minden másnál hatékonyabb eszköze lehet ez a fajta képzési mód, hiszen a tanulóknak nem kell a képzés helyszínére utazniuk. Emellett a hagyományos tantermi oktatáshoz képest sokkal inkább személyre szabott tanulási lehetőséget nyújt, ami egyebek mellett azt jelenti, hogy folyamatosan figyelembe veszi a hallgatók munkahelyi, családi és más kötöttségeit. Így a hallgatók ezek figyelembevételével rugalmasan alakíthatják az órarendjüket, jelen esetben a tanulásra szánt időt, illetve a tananyagban való előrehaladás menetét és mértékét.

Szélessávon

Szélessávú kapcsolattal az e-learning legfejlettebb, leghatékonyabb formáinak, a multimédiás oktatóanyagoknak vagy szimulációknak segítségével is gyarapíthatjuk, mélyíthetjük tudásunkat. Az e-learning tulajdonképpen tudja mindazt, amit a hagyományos tantermi oktatás, illetve a távoktatási formák, azzal a plusszal, hogy a teljes tanulási/oktatási folyamat az interneten keresztül zajlik. A tankönyvet a digitalizált szöveg és kép váltja fel, a személtető ábrák és segédanyagok multimédia fájlok formáját öltik, a házi feladatokat, dolgozatokat és teszteket online kell elkészíteni vagy e-mailben feladni, az osztály tagjai egymással vagy a tanárukkal internetes fórumon vitathatják meg a tanultakat, illetve e-mailben kérhetnek segítséget. Az e-learning tehát az internet adta lehetőségeket maximálisan kihasználja, és akkor igazán sikeres, ha ezen lehetőségekkel mi magunk is maximálisan élni tudunk, azaz például a kapcsolt oktató jellegű multimédiás tartalmakhoz könnyedén és korlátozás nélkül hozzáférhetünk.

A szélessávú internet jóvoltából otthonunkba egész iskolákat, egyetemeket, szakképző intézeteket "telepíthetünk". Tanulmányaink folytatásához akár ki sem kell mozdulnunk otthonról, nem kell a város másik pontjára, vagy másik városba utaznunk. A tananyag és a tanár az interneten házhoz jön. Sőt, akár egy külföldi egyetem online képzésére is jelentkezhetünk, anélkül, hogy az adott országba kellene költöznünk tanulmányaink idejére, felborítva addigi életünket. A földrajzi akadályok az e-learninggel elhárulnak, ráadásul úgy szerezhetünk új képesítést vagy diplomát, hogy közben a munkánkat is zavartalanul végezhetjük.

 

Online tanulmányi ügyintézés

A tanulmányi ügyintézést, elsősorban a felsőoktatás területén, Magyarországon is egyre inkább áthatja az online megoldások használata. A virtuális tanulmányi osztályok például kiváló eszközt jelenthetnek az egyetemi adminisztráció gyorsítására, és költségeinek csökkentésére. Ez a lehetőség mind az internet alapú távoktatásban, mind pedig a hagyományos nappali vagy levelező képzésben résztvevő diákok számára időt takarít meg.

A virtuális tanulmányi osztály (VTO) jelentősen leegyszerűsíti egy felsőoktatási intézményben a tanuláshoz és a tanulókhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat. A VTO lehetőséget kínál arra, hogy a tanulók az interneten keresztül beiratkozzanak, fölvegyék az adott féléves óráikat, ami az olyan intézmények esetében, ahol a diákok többé-kevésbé önállóan, nagyobb szabadsággal választhatják ki a tárgyakat és alakíthatják órarendjüket, különösen nagy jelentőséggel bír. Nem utolsósorban azért, mert a VTO révén elkerülhető a korábban megszokott tantermek, illetve tanulmányi osztályok előtti tülekedés.

Szintén ezen a rendszeren keresztül lehet bejelentkezni a vizsgákra, és a költségtérítéses képzésben résztvevők megtekinthetik itt aktuális befizetési egyenlegüket is. Így a nap 24 órájában intézhetünk el minden olyan ügyet, amelyhez nem szükséges pecsét, illetve aláírás.

Mindezeken kívül a VTO elektronikus irodáján beszerezhetünk, illetve kitöltve visszaküldhetünk jó néhány adatlapot (adóvisszaigénylési, számlaigénylési, szakdolgozat leadásával kapcsolatos stb.), továbbá megtudhatunk néhány hasznos információt, mint például határidők, hallgatói tájékoztatók stb. Ez utóbbiak általában az egyes intézmények (és azon belül képzési szakok) internetes honlapján is naprakészen megtalálhatók, jól kiegészítve a hallgatók online információs rendszerét.


Szélessávon

Ha az online tanulmányi ügyintéző rendszert modemes/betárcsázós kapcsolattal érjük el, a lassúság és a kapcsolat esetleges megszakadásai, illetve az ebből fakadó adatvesztések miatt joggal érezhetjük azt, hogy a helyzetünk nem sokkal kényelmesebb, előnyösebb, mint ha a tanulmányi osztály előtt tülekednénk. Zavartalan, gördülékeny ügyintézés a tanulmányaink során is csak szélessávú internetkapcsolattal képzelhető el.

A VTO "leghálásabb közönsége" az egyes felsőoktatási intézményekben tanuló nem helybeli diákság, amelynek tagjai ingáznak lakóhelyük és iskolájuk között. Nekik a VTO révén nem kell aggódniuk, hogy a legutóbbi vizsgájuk eredményének kihirdetése miatt lemaradnak az utolsó buszról vagy vonatról, hiszen a vizsgaeredményeket a VTO-n néhány nap múlva megnézhetik. De a VTO a vizsgák felvételekor is megspórolja nekik az utazással járó anyagi és időbeli ráfordítást, hiszen a vizsgákra az interneten keresztül otthon is feliratkozhatnak.

 

Bővebben a tanulmányi ügyintéző rendszerekről

A tanulmányi ügyintéző rendszerek robosztus web alapú alkalmazások, amelyek az adott intézmény szerverén futnak. A két fő felhasználói csoport: a hallgatók és az oktatók. A VTO-t az intézmény belső hálózatán keresztül, illetve az internet segítségével bárhonnan elérhetjük, ahol a futtatáshoz szükséges alapkövetelmények adottak: megfelelő konfigurációjú számítógép, internet-hozzáférés. Így akár otthonról is intézhetjük a tanulmányainkkal kapcsolatos ügyeket.

A VTO-t az oktatási intézmény által adott egyedi azonosító kód segítségével érhetjük el. Magyarországon két nagy tanulmányi ügyintéző rendszer használatos: a Neptun és az ETR.


Érdemes tudni!