0  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Adat
A számítástechnikában kettős értelemben használjuk az adat kifejezést. Egyfelől a számítógépes állományok meghatározott részét nevezik adatnak (mindent, ami nem program), illetve azt is mondhatjuk, hogy minden adat, amit a számítógépek feldolgoznak. A másik értelmezés szerint az adat mindaz, amit a számítógépek a kommunikációjuk során továbbítanak. Ezek szerint két fajtája létezik: kimenő és bemenő adat.

Adatáramlás
Ld. Streaming.

Adatfolyam
Ld. Streaming.

Adathalászat (Phising)
Személyes adatok ellopása elektronikus módon, törvénytelen cselekedet végrehajtása céljából. A leggyakrabban eltulajdonított adatok: kulcsszavak, bankkártya adatok. A félrevezetés történhet kéretlen levélben vagy honlapon, és legtöbbször valamilyen félrevezető üzleti ajánlattal, fizetési felszólítással vagy adakozási kérelemmel kezdődik. A védekezés legegyszerűbb módja, ha a kétes, gyanúsnak tűnő "üzleti" ajánlatokra soha nem reagálunk, és a személyes adatainkat kizárólag ismert személyeknek vagy intézménynek adjuk meg.

ADSL (Assymmetric Digital Subsriber Line - aszimmetrikus digitális előfizetői vonal)
A hagyományos telefonhálózatokat digitális adatátvitelre alkalmassá tevő ún. "DSL" technológiák egyik fajtája. Az ADSL-nél a jel maximális sebessége az előfizetők irányába, illetve visszirányba eltérő (aszimmetrikus), valamint az előfizető lakóhelyének az elosztóhoz viszonyított távolságától is függ. ADSL internetkapcsolat esetén ez azt jelenti, hogy az elérhető fel- és letöltési sebességek eltérőek.

Adware
Ld. Kémprogram.

Alkalmazás
Önálló számítógépes program, amely a felhasználó parancsai szerint, különböző műveletek elvégzését teszi lehetővé a számítógépen. Internetezéshez használt leggyakoribb alkalmazások például a böngészők, keresők, levelezőprogramok.

Application
Ld. Alkalmazás.

AVI (Audio Video Interleave - összevont audió-videó)
Tömörítés nélküli, méretezhető, audió-videó kódolás, amely különböző méretű hangzó mozgóképek ("videók") folyamatos lejátszására szolgál. Az ilyen állomány kiterjesztése:.avi.

Állomány
Ld. Fájl.

Átmeneti tárolóegység
Ld. Cache memory.

 0  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z